Vage za uvrećavanje

Merilo je namenjeno uzastopnom mernju pojedinačnih jednakih masa materijala i njihovom pakovanju. Namenjena je merenju sitnozrnastih i praškastih materijala.

Princip rada

Merilo obrađuje električni signal koji dolazi iz elektromehaničkog mernog pretvarača sa otpornim mernim trakama. Sila usled opterećenja deluje preko prijemnika mase na dva elektromehanička pretvarača.

Osnovni delovi merila i njihova funkcija:
  • prijemnik mase (merni koš) u kome se meri materijal
  • predkoš sadrži materijal čija se masa meri
  • uređaj za dovod materijala (dozator) dovodi materijal iz predkoša na prijemnik mase.
Tehničke karakteristike nekih od vaga:
Vaga za uvrećavanje praškastih materijala (10-25kg)

Namena: uvrećavanje stočne hrane, brašna i sličnih materijala
Merni sistem: elektronski sa automatskom korekcijom
Izvršni organi: pneumatski
Radni pritisak: 5 bara
Dozirni sistem: pužni, u dva režima
Električni priključak: 3x380V, 2kW
Prihvatanje vreća: dva izmenjiva grla sa pneumatskim štipaljkama
Opseg odmeravanja: 10-25kg, 50kg iz dva merenja
Prijemni koš: konusni visine 1m
Ugradna visina: cca 4m

Vaga za uvrećavanje praškastih materijala (1-5kg)

Namena: uvrećavanje stočne hrane, brašna i sličnih
materijala
Merni sistem: elektronski sa automatskom korekcijom
Izvršni organi: pneumatski
Radni pritisak: 5 bara
Dozirni sistem: gravitacioni sa mešačem,
u dva režima
Električni priključak: 3x380V, 0.5kW
Prihvatanje vreća: grlo sa pneumatskim štipaljkama
Opseg odmeravanja: 1-5kg
Prijemni koš: konusni visine 0.6m
Ugradna visina: cca 3m

Vaga za brašno (1-5kg)

Namena: sitno pakovanje brašna
Merni sistem: mehanički, ravnokraka poluga
Izvršni organi: pneumatski
Radni pritisak: 5 bara
Dozirni sistem: gravitacioni sa mešačem,
u dva režima
Električni priključak: 3x380V, 1.5kW
Prihvatanje vreća: grlo sa pneumatskim
štipaljkama
Opseg odmeravanja: 1-5kg,
10kg iz dva merenja
Prijemni koš: konusni visine 0.6m
Ugradna visina: cca 3m

Vage za uvrećavanje
Vage za uvrećavanje
Vage za uvrećavanje
Vage za uvrećavanje
Vage za uvrećavanje
Vage za uvrećavanje