Trakasti transporteri

KONSTRUKCIJA I OPŠTE KARAKTERISTIKE

Trakasti transporteri spadaju u grupu najrasprostranjenijih transportera po svojoj primeni za manipulaciju materijala velikih i malih zapremina.
Za trakasti transporter najopštije se može opisati da je transportni uređaj koji pomoću beskrajne trake prenosi robu između dve tačke po ravnim ili kosim putanjama.
Primenjuju se za transport rasutog materijala (zrno, briketi, praškova itd.) i komadnih tereta (kutija, džakova, bala itd.).

Odlikuju se visokim satnim učinkom, koji zavisi od više faktora:
-          vrste materijala
-          brzine trake’
-          širine trake
-          nagiba trake i
-          poprečnog preseka transportera

Trakasti transporteri koji se najčešće susreću u praksi su:
a)        sa ravnom trakom
b)        u obliku slova “V“
c)        koritasta traka sa nagibom valjaka od 20°
d)        koritasta traka sa nagibom valjaka od 30°

Nagibni ugao trakastih transportera ograničen je vrstom tereta i oblikom trake (glatka, izbrazdana, odnosno posebnog oblika).
Sam transportni ugao transportne linije treba da je manji od ugla trenja između trake i tereta.
Brzina trakastih transportera se kreće u granicam od 0,4 do 2,2 (m/s), koja će brzina biti adekvatna za transport zavisi od namene transportera.

Trakasti transporteri
Trakasti transporteri
Trakasti transporteri
Trakasti transporteri
Trakasti transporteri
Trakasti transporteri