Stočne vage

Stočne vage

Stočna vaga

Vaga je namenjena merenju žive stoke, kako sitne tako i krupne, do pojedinačne težine 1500 kg. Platforma vage je od kvalitetno zaštićenih čeličnih profila, oslonjena na svakom uglu preko nožice podesive po visini, tako da se prilagođava podlozi. Nema pokretnih delova mehanizma, tako da ju je moguće, kod pranja, izdignuti radi održavanja higijene donje strane. Zazori sa strane platforme omogućuju lako pranje sa vodom i sa bočne strane, a dovoljno su mali da ne izazovu lom papaka kod stoke. Visoki arnjevi i jaka čelična konstrukcija ograde ( kvadratne cevi 50×50 mm ) sprečavaju iskakanje stoke. Visina vage – platforme je 12 cm, što ne zahteva nailazne rampe. Vaga se transportuje sa rastavljenom ogradom, koja se na licu mesta lako montira, a sve radi lakšeg transporta.
Pokazivanje vage je digitalno, preko indikatora sa mogućnošću baterijskog napajanja, i funkcije merenja i kada je stoka u pokretu. Postoji i mogućnost povezivanja na kompjuter, ili samo štampač

Tehničke karakteristike:

 • Maksimalno merenje: 1500 kg
 • Nosivost vage: 2000 kg
 • Najmanji podeljak: 1 kg (0.5 kg po porudžbini)
 • Temperaturni opseg: od  -10°C  do  +40°C
 • Stepen zaštite mernih pretvarača: IP – 67
 • Stepen zaštite mernih pretvarača: IP – 67
 • Stepen zaštite instrumenata: IP – 65
 • Ukupna greška merenja: 0.002%
 • Napon napajanja instrumenata: 220V 50Hz  ±10%  ili baterijsko, 9 – 12V
 • Klasa tačnosti: III
 • Indikator u prokronskom kućištu