Pužni transporteri

Pužni transporteri imaju široku primenu za transport rasutog tereta, uglavnom suvi sitnozrnasti i praškasti, mada se koriste i za transport vlažnih i lepljivih tererta. Svoju primenu nalaze i kao sastavni delovi mašina kao npr. vertikalne i horizontalne mešalice, mikseri.

Najpovoljniji rad ostvaruju  prilikom horizontalnog transporta materijala, ali je moguć ostvariti kako kosi tako i potpun vertikalni premeštaj tereta.  Ono što je bitno napomenuti da se sa povećanjem ugla transporta  do 20˚; po 5˚ povećanjem kosog položaja smanjuje se kapacitet za 10%.
Svoje mesto su uglavnom pronašli u silosima, mlinovima, fabrikama stočen hrane, uljarama, pivarama itd. Odlkuju se dobrim i lošim osobinama.

Dobre osobine - pužnog transportera odlikuju se pre svega njegovom jednostavnom konstrukcijom, malim zauzimanjm prostora ugradnje, malim troškovima održavanja, a ujedno omogućava dobru zaštitu okolnog prostora od prašine i mirisa. Pogodan je za transport praškastih materijala (brašna u mlinovima) i materijala jakog mirisa (aditivi u fabrikam).

Loše osobine - se manifestuju trenjem između materijala, kućišta i spirala (segmenata), te stoga dolazi do loma materijala, što za posledicu ima promenu kvaliteta materijala. Zbog ovog pužni transporteri nisu pogodni za transport  osetljivih materijala kao primer semenske materijale.

Pužni transporteri
Pužni transporteri
Pužni transporteri