Magacinske vage

Magacinske vage

Platformska elektronska vaga pev

Imaju namenu za merenje u magacinima, skladištima, stovarištimau svrhu obračuna prema rezultatu merenja.
Magacinske vage su izrađene od čelične konstrukcije (ugljenični ili legirani čelik) sa četiri elektromehanička merna pretvarača. Merilo obrađuje električni signal koji dolazi iz elektromehaničkih mernih pretvarača sa otpornim mernim trakama, a što se obavlja u mikro računaru. Sila usled opterećenja deluje preko prijemnika mase neposredno na merne pretvarače. Merni pretvarači su učvršćeni sa jedne strane za prijemnik mase, a druga strana se oslanja preko stopala (papučice) na podlogu.
Vaga se može postaviti kao slobodno stojeća, sa navozima i ugrađena u pod.

Dužina platforme se može prilagoditi vašim potrebama i zahtevima. Merni opseg
Magacinske vage merni opseg
Magacinske vage
Magacinske vage
Magacinske vage