Kolske vage

Niskoprofilna betonska kolska vaga

Opšte

Kolske vage danas predstavljaju vrlo bitne elemente tehnološkog proizvodnih procesa.Kontrolno merenje mase sirovina na ulazu u tehnološku celinu, kao i merenje mase finalnih proizvoda na izlazu,daju ovim vrstama vaga značaj racionalnosti i usavršavanja proizvodnih procesa. Elektronske merne naprave koje omogućuju automatsku obradu i elektronski prenos podataka, će vam pojednostaviti poslovanje.

Prijemnik tereta

Čvrst,ekološki i trajan betonski most,sa čeličnim okvirima sa strane, omogućuje dug vek upotrebe, bez troškova održavanja,bez korozije,maksimalno je pouzdan u radu.Nema više potrebe za dubokim jamama, i problemima sa odvodom vode,kao i mehanizmom vage sa polugama, i sličnim habajućim delovima. Betonska platforma se preko mernim pretvarača sile oslanja na jednostavan temelj u obliku betonske ploče,ili temelja samaca, što znatno smanjuje troškove izrade temelja, kao i ukupnu investiciju. Sa obe strane vage se izradjuju blago kosi navozi, u skladu sa našim propisima, dužine po 8 metara, a visine 40cm kod platforme vage, ukoliko se ista montira površinski.

Dimenzije mostova i odgovarajuće nosivosti - širina platforme: 3m - kod svih modela
Dimenzije mostova i odgovarajuće nosivosti

Karakteristike vage:

  • Potpuno armirana betonska konstrukcija
  • Visina od podloge: 50 cm - nadzemna vaga,
  • dubina jame: 50 cm ako je vaga u jami
  • Namenjena upotrebi u javnom prometu
  • Klasa tačnosti III (odobrena od S.Z.M.)
  • Davači sile proizvodjača su
    HBM; FLINTEC; SCAJIME; KELI (odobreno od SZM)
  • Nadzorni računar i štampač standardno u isporuciopreme, spoljni displej opciono

Izgradnja kolske vage

Izgradnja kolske vage
Izgradnja kolske vage
Izgradnja kolske vage
Izgradnja kolske vage
Izgradnja kolske vage
Izgradnja kolske vage
Izgradnja kolske vage
Izgradnja kolske vage
Izgradnja kolske vage