Klanične vage (glajz vage, zidne vage)

Kolosečna vaga tip KL Zidna vaga tip STELA – S

Kolosečna vaga tip KL

Kolosečna vaga tip KL namenjena je montaži na sve vrste koloseka koji se upotrebljavaju u mesnoj industriji. Koristi se za merenje svih vrsta pokretnih visećih tereta koji se transportuju kolosekom. Može se primeniti kod okruglog, flahastog, ili koloseka specijalnih profila. Merni sistem je zasnovan na upotrebi davača sile sa mernim trakama, vaga ima dva komada, tako da nema pokretnih mehaničkih delova izloženih habanju, kao noževi, ležišta, itd... Rezultati merenja se prikazuju na jarko osvetljenom displeju mernog instrumenta koji ima mogućnost priključenja na računar ili štampač i po potrebi baterijsko napajanje. Noseća konstrukcija je izrađena od kvalitetnih čelika i čeličnih profila koji su pocinkovani. Kućište instrumenta je od prokrona, zaštićeno od prodora vode. Instrument ima mogućnost tariranja kuke sa točkom, i može biti smešten standardno do 20 m od mesta merenja.

Kod ugovaranja vage treba definisati tip koloseka i rastojanje od koloseka do nosećeg profila. Montaža i predaja vage organu kontrole mera je uključena u cenu vage.Zbog kvaliteta izrade i ugrađenog materijala dajemo punu garanciju od dve godine od dana predaje vage.

Kolosečna vaga tip KL

Zidna vaga tip STELA – S

Zidna vaga tipa Stela – S namenjena je da služi kao kontrolna vaga u prodavnicama i mesarama kod prijema robe, kao i u proizvodnji gde su loši uslovi – velika vlaga, pa podne vage ne dolaze nisu za primenu. Osnovna karakteristika joj je da se montira na zid gde se čvrsto ankeriše te tako zauzima malo mesta na često skučenim koridorima ili magacinskom prostoru. Pošto je vaga namenjena fiksnoj ugradnji žigosanje se vrši na licu mesta posle montaže i utvrđivanja položaja vage. Stela – S ima dva prijemnika tereta, platformu dimenzija 400×600 mm i stub sa kukom smeštenom na pogodnoj visini. Platforma vage se može preklopiti na dole a stub kuke se može okrenuti na stranu tako da kada je vaga sklopljena zauzima samo 120 mm debljine. Predviđeno je da se između zida i vage postave podloške debljine 30 mm ukoliko se vaga montira na zid sa pločicama radi mogućeg održavanja higijene zida iza vage.

Platforma vage, oklop, i kuka su od nerđajućeg materijala a svi ostali delovi pocinkovani. Instrument vage tipa BM – 100 se postavlja na bilo kom udaljenju od vage a u vidokrugu merioca i ankeriše se na zid. Oklop vage je takođe merni deo tako da kod naslanjanja visećih tereta ne unosi grešku. Na zahtev se isporučuje i bez kuke.Instrument vage se za ovu vagu isporučuje u prohronskom kućištu prilagođen zidnoj montaži.
Pošto instrument ima mogućnost izlaza RS232, kao opcija postoji mogućnost povezivanja i na štampač ili na centralni računarski sistem. Vaga ima tekuću taru.

Zidna vaga tip STELA – S

Tehničke karakteristike: napon napajanja: 220V 50Hz, napon napajanja davača: 10V, težina vage: 40kg.