Kontaktirajte nas

VAGAR-ZAS lokacija
  • d.o.o. VAGAR-ZAS
    ul. Stefana Dečanskog 26, 21000 Novi Sad
  • Tel/fax:       021/6413-606
  • Mobtel:      063/77-17-120
                         063/80-15-741
  • Email:         nebojsabosanac@yahoo.com