Merni pretvarači

Merni pretvarači su srce (rada) vage. Konvertuje silu u električni signal. Merni pretvarač - osnovni deo vage. U zavosnosti od konstrukcije vage, vaga može biti sa jednim, četiri, šest ili osam mernih pretvarača. Ukoliko se koristi više mernih pretvarača oni se međusobno moraju pažljivo umeriti i uskladiti kako bi pokazivanje vage bilo tačno.

Zavisno od namene je i tip mernog pretvarača.

    konzolni za manje i srednje nosivosti, opterećen na savijanje S-tip  za manje i srednje nosivosti, opterećen na pritisak i istezanje oblik stuba  za veće nosivosti, opterećen na pritisak niskoprofilne srednje i veće nosivosti, opterećene na pritisak

Svaki merni pretvarač ima svoju nosivost, koja mora biti veća od opsega merenja vage. Merni pretvarači se rade od različitih materijala: aluminijuma, čelika, prohrona,... Povezivanje može biti četvorožilno (manja rastojanja) ili šestožilno (veća rastojanja)

Sa različitim stepenom zaštite od IP54 do IP68.

Električna konfiguracija mernog pretvarača je u obliku Vitstonovog mosta, sa promenljivim otporima u svim granama. Promenljiva otpornost je realizovana kao merna traka, u obliku češlja, nalepljena u unutrašnjosti mernog pretvarača. Deformacije mernog pretvarača su izuzetno male, npr. kod pretvarača nosivosti 20t, za teret od 20t se merni pretvarač savije svega 0.7mm - ta deformacija se razlučuje u 3000 podeoka.

U električnom smislu najvažniji parametri mernog pretvarača su osetljivost i najmanji podeok. Osetljivost je izražena u mV/V napajanja, a najčešće je 2mV/V. Najmanji podeok mernog pretvarača je izražen u hiljaditim delovima opsega, a kod kvalitetnih mernih pretvarača je 10000 - merni pretvarač od 20t jasno može meriti masu od 2kg. Ako je napajanje mernog pretarača 5Vdc, osetljivost je 2mV/V i meri 10000deo osega, to znači da je električni inkrement koji je jednak najmanjem podeoku vage (5V * 2mV/V) / 10 000 = 1uV - što je red veličine siganala EKG-a. Uzevši sve u obzir, za pouzdano merenje je važno koristiti odgovarajuću klasu tačnosti mernog pretvarača i kvalitetni merni pokazivač koji će signal sa mernih pretvarača tačno obraditi i ispravno pokazati.

Merni pretvarači
Merni pretvarači
Merni pretvarači
Merni pretvarači
Merni pretvarači
Merni pretvarači