Spoljni displeji

Spoljni displeji

Displeji

Su namenji dodatnom prikazu rezultata merenja. Displej se standardno postavlja u spoljnoj sredini, pričvršćenjem na zid. Napaja se standardnom naizmeničnom strujom 220V, 50Hz, te je na poziciji ugradnje potrebno postaviti i utičnicu.: Izgled displeja za spoljnu ugradju, metalno ili plastično kućište.

Sve što se prikazuje na ekranu pokaznog uredjaja vage se može prikazati i na izdvojenom ekranu.
Standardna boja LED cifre je crvena, a opciono se može ugraditi i LED drugih boja (za gumarsku industriju se preporučuje zelena boja).

  • Spoljni displeji namenjeni su priključenju na digitalni indikator ili direktno na PC računar
  • Mogu se montirati na spoljnu stranu kućice mačke krana ili kućice merioca
  • 6 cifara visine 25 ( najmanji ), 75, 127, ili 203 mm
  • Statičko ili dinamičko skeniranje displeja – optimalna jačina svetlosti
  • Komunikacija preko RS – 232 serijskog interfejsa (rastojanje <50 m do indikatora ili PC računara)
  • Super – sjajni crveni LED sa specijalnim optičkim filterom omogućava vidljivost i pod jakim suncem
  • Širok ugao vidljivosti; ekran od 203 mm je čitljiv sa 50 m
  • Napon napajanja: AC 187 – 242V, 49 – 51Hz